گزارش فرصت تحقیقاتی در دانشگاه وسترن(UWA)

گزارش فرصت تحقیقاتی در دانشگاه وسترن(UWA)

گزارش فرصت تحقیقاتی در دانشگاه وسترن(UWA)

این گزارش علمی تحقیقاتی می تواند برای دانشجویان، محققین ( ویزه علوم کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی و بیوتکنولوژی)، افرادی که علاقمند به آشنایی مراحل اخذ فرصت مطالعاتی هستند و همچنین افرادی که بعضا علاقمند به مهاجرت به کشور استرالیا هسند مورد استفاده قرار گیرد. در این گزارش  سعی گردیده است از ابتدای مراحل اخذ فرصت مطالعاتی خارجی تا مجموعه مراحلی که شما می بایست در دانشگاه برای فعالیت تحقیقاتی در کشور استرالیا طی نمایید گزارش مربوطه ارائه گردد.

فایل پیوست
گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0