آموزش نرم افزار GENE ALEX

 آموزش نرم افزار GENE ALEX

آموزش نرم افزار GENE ALEX

نرم افزار gen alex  برای تجزیه و تحلیل داده های نشانگرهای مولکولی (RAPD, SSR, AFLP,..) در مطالعات مولکولی به کار میرود. آموزش این نرم افزار در تاریخ 16 آبان انجام شد، که طی آن همکاران با نرم افزار، نحوه نصب و اجرای آن آشنا شدند. مثال عملی در رابطه با نحوه وارد کردن داده ها در اکسل، تجزیه فراوانی و برآورد شاخص های تنوع، نحوه محاسبه فاصله ژنتیکی، تجزیه به مولفه های اصلی ارائه شد. در انتها توضیحاتی در رابطه با سایر قابلیت های نرم افزار مانند محاسبه مانتل و دندروگرام داده شد و به سوالات همکاران در رابطه با نرم افزار پاسخ داده شد

فایل پیوست
سبد خرید 0