عناوین کارگاههای آموزشی

عناوین کارگاههای آموزشی

عناوین کارگاههای آموزشی

در راستای برنامه های آموزشی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی، ورکشاپهای آموزشی ذیل در شهریورماه 1400 برگزار می گردد. همچنین به جهت ترغیب دانشجویان و علاقمندان، تعدادی طرحهای تخفیف و کمک هزینه ای برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است. جهت مشاهده عناوین ورکشاپها فایل پیوست را دانلود نمایید.

جهت ثبت نام، نحوه برخورداری از طرحهای تخفیف و دریافت اطلاعات بیشتر با واحد آموزش مرکز تحقیقات به شماره تلفن 01133434968 تماس بگیرید. 

مکان : کلینیک گیاهپزشکی ، آزمایشگاه بیوتکنولوژی و سالن همایش مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر دانه های روغنی 

آدرس: ساری، کیلومتر 7 جاده ساری - نکا، بعد از لبنبات بهارستان

جهت رعایت پروتوکلهای بهداشتی ظرفیت ورکشاپهای آزمایشگاهی محدود (حداکثر3 نفر ) می باشد.

 

فایل پیوست
سبد خرید 0