کارگاه آموزشی نحوه مصرف افتکش کروزر

کارگاه آموزشی نحوه مصرف افتکش کروزر

کارگاه آموزشی نحوه مصرف افتکش کروزر

کارگاه آموزشی نحوه استفاده از افتکش کروزر برای تیمار بذور کلزا  با حضور مسئول دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای دکتر ساداتی، مسئولین و کارشناسان شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و مدیر فنی و کارشناس شرکت سینجنتا در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی برگزار شد. در این کارگاه نحوه تهیه دوزهای مختلف و چگونگی مصرف این آفتکش به صور تئوری و عملی آموزش داده شد.

فایل پیوست فایل پیوست
گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0