اطلاعیه برگزاری کارگاه کشت بافت

اطلاعیه برگزاری کارگاه کشت بافت

اطلاعیه برگزاری کارگاه کشت بافت

برگزاری کارگاه تئوری وعملی کشت بافت در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر

آموزش تئوری و عملی  ریزازدیادی دو گیاه زینتی به صورت گام به گام 

مدرس: سارا کبیرنتاج(دکترای بیوتکنولوژی)

زمان: 15 شهریورماه 1401

جهت ثبت نام با شماره تلفن 01133434968 تماس حاصل فرمایید.

    

 

سبد خرید 0