محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCG100

Ada / ادا

USA 615 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG101

Monroe / مونرو

USA 105 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG102

GUX / گوکس

Unknown 1915 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG103

A100 / ای 100

Unknown 1685 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG104

Hark / هارک

USA 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG105

Harosoy / هاراسوی

Canada 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG106

Camet / کامت

Canada 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG107

lindarin / لیندارین

USA 1815 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG108

Chippewa / چیپپوا

USA 2615 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG109

Ford / فورد

USA 4550 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG110

Ba608 / بای608

Unknown 4915 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG111

USA80 / یو اس آ 80

Unknown 3110 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG112

Wilson / ویلسون

USA 2165 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG113

Woodworth / وود ورس

USA 2150 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG114

Williams / ویلیامز

USA 1680 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG115

kanrich / کانریچ

USA 3890 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG116

Mangar / مانگار

Unknown 4010 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG117

Flambeau / فلامبیو

Russia 1470 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG118

Harosoy2 / هاراسوی2

Unknown 1910 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG119

Chippewa64 / چیپپوا64

USA 2760 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG120

Hobit / هابیت

USA 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG121

A3237 / آی3237

Germany 3125 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG122

A3935 / آی3935

Germany 2090 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG123

Anova / آنوا

Germany 1680 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG124

Interprise / اینترپریز

Germany 1030 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG125

Bautny

Unknown 1015 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG126

Tms

Germany 915 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG127

O21 / 21

Estonia 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG128

Sepideh / سپیده

Unknown 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG129

For / فور

Japan 3790 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG130

semmes / سیمز

USA 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG131

Bonus

USA 4790 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG132

Wabash / واباش

Germany 4005 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG133

Clark63 / کلارک 63

Canada 4920 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG134

Bethel

USA 10 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG135

Scott / اسکوت

Bulgaria 4550 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG136

Kent / کنت

USA 3740 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG137

Dayr / دایر

Canada 4565 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG138

Bossier / بوسیر

USA 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG139

Hill / هیل

India 4040 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG140

Columbus

USA 3680 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG141

Gemes / گیمز

Russia 2730 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG142

Pickett

USA 3950 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG143

Roanoke / روناک

China 3525 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG144

Dortchsoy67 / دورت سوی 67

Bulgaria 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG145

Coker stoart / کوکر استوارت

Afghanistan 5055 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG146

Ogden / اگدن

USA 0 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG147

UK150 / یو کا150

Canada 5700 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG148

Dortchsoy2A / دورت سوی 2آ

India 4965 گرم Glycine max 3,000 ریال
ARCG149

Hill CE / هیل

USA 5200 گرم Glycine max 3,000 ریال
سبد خرید 0