محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

 لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و  شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی نخواهد داشت.

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCS100

SESA 4 / SESA 4

Korea Republic 285 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS101

Sisim / سیسیم

Iraq 395 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS102

Kunzud / کونزود

Tajikistan 225 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS103

Col/Nepal/1984/2456 / Col/Nepal/1984/2456

Nepal 35 گرم Sesamum sp. 30,000 ریال
ARCS104

SESA 9 / SESA 9

Iraq 60 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS105

JILJILAN / جیلجیلان

Yemen 0 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS106

Sisim / سیسیم

Yemen 35 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS107

SESA 19 / SESA 19

Yemen 35 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS108

Jiljilan / جیلجیلان

Yemen 85 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS109

Sisim / سیسیم

Yemen 5 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS110

Jiljilan / جیلجیلان

Yemen 45 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS111

SESA 23 / SESA 23

Yemen 45 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS112

Sisam / سیسیم

Yemen 40 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS113

Sisim / سیسیم

Yemen 30 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS114

Simsim / سیسیم

Yemen 30 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS115

SESA 27 / SESA 27

Yemen 10 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS116

Dezfoul / محلی دزفول

Iran 1290 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS117

UCR-101 / UCR-101

Canada 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS118

B-14 / B-14

Canada 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS119

BS-5-6-6 / BS-5-6-6

Canada 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS120

Kayankulam / کایانکولام

Canada 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS121

TC-25 / TC-25

Canada 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS122

UT-43 / UT-43

Canada 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS123

Sari / محلی ساری

Iran 50 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS124

Gachsaran / محلی گچساران

Iran 475 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS125

Mexico / مکزیکی

Mexico 335 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS126

Afghan / افغانی

Afghanestan 100 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS127

Nashokofa / ناشکوفا

Iran/ Gonbad 1000 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS128

Aliabad / Aliabad

Iran/ Aliabad 2000 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS129

Takshakh / تک شاخه

Iran/ Golestan 2000 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS130

Darab 1 / Darab 1

Iran 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS131

Dashtestan 2 / Dashtestan 2

Iran 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS132

Moghan / Moghan

Iran 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS133

Naz tak markaz / Naz tak markaz

Iran 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS134

Oltan / Oltan

Iran 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
ARCS135

Chini / Chini

Iran 1 گرم Sesamum indicum L. 30,000 ریال
سبد خرید 0