محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCB100

Bronowski / برانووسکی

Poland 605 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB101

Jet Neuf / جت نیوف

France 860 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB102

Wesroona / وسرونا

Australia 825 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB103

Bladkool Vanlo / بلادکول وانلو

- 335 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB104

Zeus / زئوس

Germany 325 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB105

Sollux / سولوکس

German  0.04 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB106

Liragold / لیراگلد

Germany 250 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB107

Anton / آنتون

Netherlands 0 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB108

Mira / میرا

Czechoslovakia 385 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB109

Tantal / تنتال

France 125 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB110

Leader / لیدر

United Kingdom 500 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB111

Janetzki / جانتزکی

Austria 350 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB112

Kintol / کینتول

Denmark 765 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB113

Gross Luesewitzer / گراس لویسیوتیزر

- 445 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB114

Magnum / مگنام

Sweden 390 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB115

Gorczanski / گورسزانسکی

Poland 710 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB116

Nugget / ناگت

Canada 715 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB117

Madora / مدورا

German  235 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB118

Malrias / مالریاس

- 525 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB119

Lisandra / لیساندرا

Germany 555 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB120

Cobra / کبری

دوچ لند (DEU) 0.12 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB121

Alfa / آلفا

دوچ لند (DEU) 85 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB122

Liberator / لیبریتور

دوچ لند (DEU) 125 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB123

Askari / آسکاری

دوچ لند (DEU) 220 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB124

Lord / لورد

دوچ لند (DEU) 580 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB125

Ziho / زیهو

_ 475 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB126

Goldgelber Zarter Butter / گولدجیبرزارتر

دوچ لند (DEU) 165 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB127

Kuusiku / کوسیکو

ایسلند (Estland) 225 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB128

Cyclon / سای یکون

_ 0.05 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB129

Gifu Green / گیفوگرین

ژاپن (JPN) 0.13 گرم B. napus 35,000 ریال
ARCB130

Hiroshima Katsuona / هیروشیماکاتسوم

Japan 195 گرم B. Juncea 35,000 ریال
ARCB131

Grunim Schnee / گرونیم اسکنی

- 720 گرم B. Juncea 35,000 ریال
ARCB132

Aurea / اورا

دوچ لند( DEU) 0.05 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB133

Blaze / بلیز

کانادا (KAN) 380 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB134

Budakalaszi Fekete / بوداکالاسزی فکته

رن گرن (HUN) 455 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB135

Bulharska / بول هارسکا

بلغارستان (BGR) 300 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB136

Burosemjanaja / بروسیمجانا

سوجتونیون (SUN) 225 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB137

Domo / دومو

کانادا (KAN) 0.2 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB138

Hei-Ye-mi-tou-gai / هی-وایی-می-تو-اگی

ژاپن (JPN) 225 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB139

I b 1434 / آی بی 1434

هند (IND) 205 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB140

I b 1632 / آی بی 1632

هند (IND) 145 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB141

Zaria / زاریا

روبلند (RUS) 0.475 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB142

Secus / سیکوس

دوچ لند( DEU) 0.045 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB143

_

چین (CHN) 0.21 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB144

_

بلغارستان (BGR) 305 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB145

-

افغانستان (AFG) 145 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB146

_

کره (KOR) 120 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB147

_

کانادا (KAN) 105 گرم B. juncea 35,000 ریال
ARCB148

Alsaska / آلساسکا

هند (IND) 90 گرم B. nigra 35,000 ریال
ARCB149

Ballcan / بالکان

CSFR (CSK) 0 گرم B. nigra 35,000 ریال
سبد خرید 0