محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCG150

T3 / تی3

Germany 3240 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG151

Pershing / پرشینگ

USA 4860 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG152

Graford / گرافورد

Germany 1640 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG153

Forrest / فاریست

USA 2340 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG154

Columbus2 / کولومبوس2

USA 1691 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG155

ARCG155

Italy 830 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG156

Netherland UK / ندرلند

Greece 1995 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG157

Dortchsoy3a / دورت سوی3

Greece 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG158

Egyption / اجیپشن

Italy 430 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG159

Coker102 / کوکر102

France 1557 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG160

Arcatria104 / آرکاتریا104

Ethiopia 790 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG161

Mandarin / ماندارین

China 960 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG162

Jakson / جکسون

USA 2172 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG163

Hardee24500 / هاردی24500

USA 2120 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG164

Pelicano / پلیکانو

Unknown 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG165

Alianko

Canada 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG166

Dortchsoy2a / دورت سوی2آی

Australia 650 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG167

Cartis / کارتیس

Sweden 1957 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG168

Coker Stoart2 / کوکراستوارت2

Canada 1282 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG169

Coker hampton266 / کوکر همپتون266

Sweden 417 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG170

Arcatria102 / آرکاتریا102

Germany 851 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG171

Aiora / آیورا

Slovakia 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG172

Alianca prenia

Germany 1180 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG173

Thailand UK / تایلند

Australia 912 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG174

Arcatria101 / آرکاتریا101

Italy 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG175

Migmat / میگمت

China 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG176

Wayne / واین

USA 985 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG177

kanrich / کانریچ

USA 2680 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG178

Roanoke2

China 2495 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG179

Cap3005 / کپ3005

Unknown 2260 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG180

Dorman / دورمان

USA 2005 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG181

SRF / اس آر اف

Unknown 930 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG182

Forth / فورت

Unknown 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG183

F12 / اف 12

Unknown 2550 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG184

Dayer / دایر

Unknown 1085 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG185

American801 / آمریکا801

Unknown 2130 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG186

Arcatria / آرکاتریا

Unknown 500 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG187

Lee / لی

USA 900 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG188

Nakh

Unknown 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG189

B121 / بی121

Unknown 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG190

Bragg / براگ

USA 785 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG191

Davis / داویس

USA 1600 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG192

Bienville / بینویل

USA 2430 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG193

Inbred pelican / اینبرد پلیکان

Unknown 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG194

Gorgan3 / گرگان 3

Unknown 2245 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG195

Herb620 / هرب620

Romania 580 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG196

Bitterhorf b

Unknown 455 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG197

landraces1

Finland 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG198

Kirsches stamm

Sweden 612 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG199

Wisconsin Early Black

France 445 گرم Glycine max 1,500 ریال
سبد خرید 0