محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCG300

CANADA14 / کانادا14

China 360 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG301

CANADA15 / کانادا15

Australia 1485 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG302

CANADA16 / کانادا16

Australia 520 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG303

CANADA17 / کانادا17

Australia 540 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG304

CANADA18 / کانادا18

Australia 2335 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG305

CANADA19 / کانادا19

Australia 3180 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG306

CANADA20 / کانادا20

Australia 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG307

CANADA21 / کانادا21

Australia 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG308

CANADA22 / کانادا22

Australia 325 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG309

BRAZIL1 / برزیل1

Australia 1650 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG310

BRAZIL2 / برزیل2

Australia 2360 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG311

BRAZIL3 / برزیل3

Australia 1810 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG312

BRAZIL4 / برزیل4

Australia 3995 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG313

BRAZIL5 / برزیل5

Australia 1965 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG314

BRAZIL6 / برزیل6

Australia 250 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG315

BRAZIL7 / برزیل7

Australia 420 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG316

BRAZIL12 / برزیل12

Australia 3535 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG317

BRAZIL13 / برزیل13

Australia 5540 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG318

BRAZIL14 / برزیل14

England 2260 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG319

BRAZIL17 / برزیل17

Canada 4960 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG320

O32 / O32

India 1750 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG321

O33 / O33

China 200 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG322

BP / بی پی

Canada 3290 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG323

SAHAR / سحر

Russia 5320 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG324

may439 / می 439

China 1490 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG325

may521 / می 521

Australia 545 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG326

JK / ساری-جی کا

Australia 365 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG327

Red tanner / رد تانر

Australia 70 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG328

Wilson black / ویلسون بلک

Canada 315 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG329

Clemson non-shatter

Russia 222 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG330

Light speckled

Russia 365 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG331

Alamo / آلامو

Russia 540 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG332

Black matted

Zimbabwe 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG333

Congo / کنگو

Zimbabwe 260 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG334

Ringitt / راین گیت

Zimbabwe 342 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG335

Black manchurian

Philippines 320 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG336

Tanner / تانر

USA 427 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG337

Tea bean / تی بین

Canada 345 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG338

Hongkong / هونگ کونگ

Hong Kong 50 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG339

Black / بلک

Canada 1065 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG340

Bangkok / بانگکوک

China 10 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG341

Green / گرین

France 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG342

Lincoln / لین کلن

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG343

Clark / کلارک

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG344

Improved pelican

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG345

Bragg / براگ

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG346

Lee / لی

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG347

Andrews

Zimbabwe 450 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG348

Chestnut

Russia 12 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG349

Clay / کلای

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
سبد خرید 0