محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCB550

Arabella

(SUN) 0.03 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB551

Argus

- 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB552

Ariana

(DEU) دوچ لند 0.07 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB553

Buko

- 0.12 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB554

Capricorn

(DEU) دوچ لند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB555

Collo

(SWE) سوید 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB556

Corvette

(DEU) دوچ لند 0.02 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB557

Crystal

- 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB558

Diadem

(GBR) 270 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB559

Doral

(DEU) دوچ لند 265 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB560

Elena

- 50 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB561

Elvira

- 0.14 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB562

Samourai

(DEU) دوچ لند 195 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB563

Score

(DEU) دوچ لند 0.43 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB564

Silesia

(DEU) دوچ لند 0.11 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB565

Synra

(DEU) دوچ لند 20 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB566

Tamara

(FRA) فرانسه 225 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB567

Tapidor

(GBR) 0.07 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB568

Tor

(CSK) چک اسلواکی 210 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB569

Trebicska

(DEU) دوچ لند 130 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB570

Veronika

(DEU) دوچ لند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB571

Tantal

(FRA) فرانسه 55 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB572

Petranova

(SWE) سوید 90 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB573

Bronowsky

(CSK) چک اسلواکی 95 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB574

Esora

(DEU) دوچ لند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB575

Activ

(FRA) فرانسه 160 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB576

Altex

(DEU) دوچ لند 110 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB577

Gen kai

(POL) لهستان 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB578

Hyola

(DEU) دوچ لند 115 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB579

Triton

(SWE) سوید 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB580

Blauwe Groninger Snijmoes

(CAN) کانادا 0 گرم B Brassica napus 25,000 ریال
ARCB581

Groene Groninger Snijmoes

- 10 گرم B Brassica napus 25,000 ریال
ARCB582

Hakuran

(DEU) دوچ لند 0 گرم B Brassica napus 25,000 ریال
ARCB583

-

(CAN) کانادا 90 گرم B Brassica napus 25,000 ریال
ARCB584

Cottages Kale

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus 25,000 ریال
ARCB585

Blue Siberian

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus 25,000 ریال
ARCB586

-

(JPN) ژاپن 0 گرم B Brassica napus 25,000 ریال
ARCB587

Nabicol

(COL) کلمبیا 65 گرم B Brassica napus 25,000 ریال
ARCB588

Primus

(GBR) 160 گرم B Brassica napus 25,000 ریال
ARCB589

BRA 61/68

(NLD) نیدرلند 85 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB590

BRA 436/64

(FRA) فرانسه 135 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB591

BRA 418/67

(PRT) پرتقال 0 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB592

-

(DEU) دوچ لند 0 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB593

-

(CHN) چین 70 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB594

-

(CHN) چین 215 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB595

Aureau

(CHN) چین 325 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB596

Leth Bridge

(SWE) سوید 35 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB597

Newton

(PAK) پاکستان 135 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB598

Trowse

(LVA) 60 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
ARCB599

Vitasso

- 185 گرم B Brassica juncea group Oilseed 25,000 ریال
سبد خرید 0