محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCB850

PGR 17644

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB851

PI 175095

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB852

PI 198061

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB853

PGR 17649

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB854

PI 250136

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB855

PI 251326

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB856

PI 268366

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB857

PI 312124

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB858

PGR 17659

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB859

PI 391547

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB860

Tsao Yutunri

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB861

IB 907

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB862

PI 391550

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB863

SS-75

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB864

White Oil #1

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB865

End of Cow Tail

- 0 گرم B. rapa 25,000 ریال
ARCB866

Viurchurgskij 59

- 0 گرم Raphanus sativus 25,000 ریال
ARCB867

Jygeva 169

- 0 گرم Raphanus sativus 25,000 ریال
ARCB868

Dunganskij 12/8

- 0 گرم Raphanus sativus 25,000 ریال
ARCB869

Novinka 515

- 0 گرم Raphanus sativus 25,000 ریال
ARCB870

Rodric

- 0 گرم Raphanus sativus 25,000 ریال
ARCB871

Neris

- 0 گرم Raphanus sativus 25,000 ریال
ARCB872

Zara

- 0 گرم Raphanus sativus 25,000 ریال
ARCB873

Kretingos Pagerinti

- 0 گرم Raphanus sativus 25,000 ریال
ARCB874

Hyola 50 / هایولا 50

- 50 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB875

Hyola 401 / هایولا 401

- 45 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB876

Hyola 420 / هایولا 420

- 45 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB877

Hyola 4815 / هایولا 4815

- 55 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB878

Natali

- 1405 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB879

Nepton

- 1320 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB880

Zafar / ظفر

Iran 10 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB881

Delgan / دلگان

Iran 10 گرم B. napus 25,000 ریال
سبد خرید 0