محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور وزن گونه قیمت انتخاب
ARCB731 Erica FRA 15 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB730 Dr. Von Schnieder′s Steinacher 20 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB729 Finest White 0 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB728 Emergo NLD 0 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB727 Kirby 0 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB726 Engels Geel GBR 0 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB725 Fighter FRA 0 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB724 Emergo NLD 90 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB723 Kastor 25 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB722 Italska 40 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB721 Gisilba DEU 35 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB720 Erbachshofska DEU 145 Sinapis alba L. 35000 تومان
ARCB719 Granaat NLD 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB718 Nosaki Early JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB717 Japane White Celery Mustard JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB716 Flowering Pak Choi JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB715 Canton Pak Choi JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB714 Chinese Pak Choi JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB713 Flowering Purple Hon Tsai Tai JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB712 Chitose Giant JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB711 Kyoto no. 2 JPN 70 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB710 Nagaoka Champion JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB709 Nagaoka Pride JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB708 Hilton CZE 155 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB707 Qin Bai Er Hao CHN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB706 Nagaoka Tafeta JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB705 Osaka Market JPN 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB704 Albina CSK 0 Brassica rapa L. em. METZG. 35000 تومان
ARCB703 Opaleska CZE 125 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB702 Cutlass 115 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB701 Common Brown 340 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB700 Chikushina 85 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB699 Commercial Brown Mustard 225 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB698 Burgonde 100 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB697 Mike Aka Chirimen JPN 30 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB696 Large Rooted Mustard CHN 0 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB695 Newton 980/A GBR 0 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB694 Neosypajuscaja SUN 100 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB693 Lethbridge 22A CAN 40 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB692 China 1956:316 80 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB691 Bulharska 0 Brassica juncea (L.) CZERN. Et COSS. 35000 تومان
ARCB690 Ning You 7 VNM 35 Brassica napus L. 35000 تومان
ARCB689 Comet SWE 200 Brassica napus L. 35000 تومان
ARCB688 Delta SWE 150 Brassica napus L. 35000 تومان
ARCB687 Niclas 75 Brassica napus L. 35000 تومان
ARCB686 Rainbow AUS 95 Brassica napus L. 35000 تومان
ARCB685 Dunkelt AUS 140 Brassica napus L. 35000 تومان
ARCB684 Nimbus DNK 25 Brassica napus L. 35000 تومان
ARCB683 Cyclone CAN 90 Brassica napus L. 35000 تومان
ARCB682 Stellar CAN 70 Brassica napus L. 35000 تومان
سبد خرید 0