محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCB350

Smel 24-74 / اسمیل 24-74

پاکستان (PAK) 90 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB351

Raya Anmol / رایا نامول

پاکستان (PAK) 90 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB352

Ndakaupuka / نداکاوپوکا

زیمباوه 0 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB353

Ndakaupuka / نداکاوپوکا

زیمباوه 370 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB354

Ndakaupuka / نداکاوپوکا

زیمباوه 80 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB355

Ndakaupuka / نداکاوپوکا

زیمباوه 270 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB356

Tsunga / تسونگا

زیمباوه 395 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB357

Tsunga / تسونگا

زیمباوه 45 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB358

Tsunga / تسونگا

زیمباوه 85 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB359

Tsunga / تسونگا

زیمباوه 695 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB360

Tsunga / تسونگا

زیمباوه 130 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB361

Tsunga / تسونگا

زیمباوه 350 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB362

Tsunga / تسونگا

زیمباوه 10 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB363

Tsunga / تسونگا

زیمباوه 30 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB364

Jubilejnaja / جوبیلیجناجا

روسیه 0 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB365

Sui-Jiang Huang Cai Zi / سویی- جیانگ هوانگ سایی زی

چین (CHN) 440 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB366

Poorbi Raya / پوربی رایا

پاکستان (PAK) 30 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB367

Ki Karashina / کی کاراشینا

ژاپن (JPN) 100 گرم B. juncea 25,000 ریال
ARCB368

Golda

دوچ لند (DEU) 220 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB369

Tower

کانادا (KAN) 20 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB370

Gaspard

فرانسه (FRA) 0.063 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB371

Contiki

دوچ لند (DEU) 0.082 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB372

Janus

فرانسه (FRA) 320 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB373

-

دوچ لند (DEU) 310 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB374

Inra

فرانسه (FRA) 340 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB375

Roska

دوچ لند (DEU) 25 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB376

Angela

دوچ لند (DEU) 0 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB377

Oana

(ROU)رومانی 0 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB378

Gifu Green

ژاپن (JPN) 0 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB379

Oro

کانادا (KAN) 110 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB380

Anton

(NLD)نیدرلند 0 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB381

Bnw1.103/88

(ِِِDDR) 730 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB382

Regent

کانادا (KAN) 65 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB383

Topas (Svaloef)

سوید (SWE) 0 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB384

Tops

سوید (SWE) 370 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB385

Kentan, R 68 A

فرانسه (FRA) 0 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB386

Tor, Svalofs Tor, Glacier

سوید (SWE) 35 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB387

Quinta

دوچ لند (DEU) 125 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB388

Maliras

دوچ لند (DEU) 160 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB389

Westar

کانادا (KAN) 50 گرم B. napus 25,000 ریال
ARCB390

Lergo

Sweden 335 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB391

Gulle

Sweden 170 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB392

Reginall

Sweden 270 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB393

Rigo

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB394

Victor

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB395

Vestal

Sweden 25 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB396

Panter

Sweden 195 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB397

Norde

Sweden 215 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB398

Matador

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB399

Status

Sweden 50 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
سبد خرید 0