محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCC150

Sigma15

Australia 995 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC151

14115

washington 0 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC152

CPI89340

washington 1940 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC153

Sigma14

Australia 755 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC154

CPI77345

washington 2040 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC155

CPI89349

washington 590 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC156

A1001

washington 285 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC157

CPI89359

Australia 860 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC158

A1002

washington 3455 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC159

CPI89357

washington 675 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC160

CPI89360

Australia 285 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC161

CPI96404 / 13530

Australia 380 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC162

CPI92127 / 13461

Australia 1080 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC163

CPI96401 / 13485

Australia 2605 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC164

CPI92135 / سیگما48

Australia 3125 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC165

CPI92136 / 13484

Australia 125 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC166

A1003 / رویال

washington 670 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC167

M735

Australia 985 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC168

CPI89368

Australia 575 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC169

CPI89361

Australia 880 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC170

CPI89363

Australia 235 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC171

CPI96403

Australia 525 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC172

CPI89365 / سیگما25

Australia 290 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC173

CPI89364

Australia 780 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC174

CPI89356

washington 0 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC175

PI198290

Australia 3520 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC176

IL-111

Australia 215 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC177

PI537636

Australia 1875 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC178

Syrin

- 1610 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC179

Gila / 14081

Australia 1570 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC180

PI-537598

Australia 1700 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC181

Leasafe

Australia 825 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC182

LRV51/51 / 3134

Australia 1380 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC183

PI/199877

Australia 995 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC184

Zarghan279

- 670 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC185

Lesafe I

- 1010 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC186

S-541 II

- 1020 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC187

J 1111

- 370 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC188

P2537

- 325 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC189

Shahed 2 Isfahan / شاهد 2 اصفهان

Iran 2560 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC190

Padideh / پدیده

Iran 320 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC191

Parnian / پرنیان

Iran 180 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC192

Faraman / فرامان

Iran 195 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC193

Golmehr / گلمهر

Iran 215 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC194

Goldasht / گلدشت

Iran 1135 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC195

Soffeh / صفه

Iran 750 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
ARCC196

Faraman / فرامان

Iran 3000 گرم Carthamus tinctorius 3,000 ریال
سبد خرید 0